شرکت مهندسي تجهيزات پيشرفته آديکو فناور

طراحي و ساخت سامانه پلاسمايي پردازش منسوجات 1805

اجزاي پر انرژي و نيز پايين بودن دماي پلاسما، پلاسماي اتمسفري را به گزينه اي ايده آل براي انجام پيش عمليات روي مواد حساس به حرارت به خصوص پارچه ها تبديل کرده است. اين دستگاه (سامانه پردازش پلاسمايي منسوجات)،‌ به واسطه تخليه پلاسما، باعث تشکيل گروه هاي فعال روي سطح منسوجات مي‌شود و با تغيير در زبري سطح، مي تواند منجر به بروز خواص مطلوبي همچون بهبود ترشوندگي و نيز رنگ پذيري آن شود. از جمله مزاياي اين دستگاه، کاهش قابل توجه ميزان مصرف آب، انرژي و مواد شيميايي است.

محصولات

سامانه پردازش پلاسمايي منسوجات