شرکت حکمت سازان دقيق پارس

ساخت قطعات دقيق موتورهاي توربيني 1310

شرکت ممکن سازان حکمت پارس در زمينه ساخت قطعات با دقتهاي بالا در صنايع مختلف فعاليت مي کند. اين شرکت به کمک فرآيندهاي ماشين کاري از قبيل تراشکاري، فرزکاري ، سنگ زني محور، سنگ زني تخت، اسپارگ کاري و لپينگ و هونينگ دوراني و تخت و همچنين عمليات حرارتي در کوره هاي حفاظت شده و بريزينگ، توانمندي ساخت انواع تجهيزات دقيق را در داخل کشور بومي سازي نموده است. به عنوان نمونه ساخت انواع بوش اسپول ها با دقت ابعادي يک ميکرون، بريزينگ قطعات با فشار کاري 400 Bar و ساخت تجهيزات دوار با سرعت دوراني 15000 rpm و ساخت قطعات فولادي و آلومينيومي با تختي 2 ميکرون.