شرکت توليدي مواد شيميايي نانوشيمي نوين ايرانيان

توليد مواد نانو سايز مورد استفاده در باتري‌ها از قبيل سولفات باريم، دي سولفيد آهن و .. 2164

سولفات باريم بعنوان افزودني در صنايع رنگ، نفت، داروئي و باتري مورد استفاده قرار مي گيرد. در برخي از اين صنايع سولفات باريم معدني (طبيعي) مي تواند مورد استفاده قرار گيرد اما در صنايع حساسي مانند صنعت باتري، در صورت استفاده از سولفات باريم معدني، باتري توليدي عملکرد مناسبي نخواهد داشت. بنابراين در اين نوع صنعت ها از سولفات باريم سنتزي استفاده مي شود.
شرکت توليدي مواد شيميايي نانوشيمي نوين ايرانيان با همت پژوهشگران داخلي و با روش تحقيق و توسعه به دانش فني توليد سولفات باريم سنتزي با گريد باتري در مقياس آزمايشگاهي دست يافته است که مورد تاييد صنعت مربوطه نيز قرار گرفته است. اين شرکت در نظر دارد تا پايان سال 1395، خط توليد سولفات باريم سنتزي در مقياس نيمه صنعتي را راه اندازي نمايد.

محصولات

سولفات باريم