شرکت زيست پالايشگاه ريز جلبک قشم

کشت ريز جلبک‌ها و استخراج مواد مؤثر موجود در آنها 6252