شرکت رويان کشت ياخته

توليد محصولات آرايشي و بهداشتي بر پايه عصاره هاي گياهي 3213

ويژگي ها و نوآوري:
1- استفاده از عصاره گياهان دارويي داراي خاصيت ضد باکتريايي در ترکيبات شوينده ها و ضدعفوني کننده ها
2- استفاده از عصاره گياهان دارويي داراي خاصيت آنتي اکسيداني و اثرات کاهش دهنده مرگ سلولي (آپوپتوزيس) در کرم هاي آرايشي و بهداشتي
3- استفاده از عصاره گياهان دارويي به منظور پيشگيري و درمان سرطان پوست
دستاوردها و توانمندي ها:
شناسايي اثرات هم افزايي عصاره هاي گياهان دارويي بر سلول هاي پوست
انجام آزمايش هاي لازم به منظور فرمولاسيون محصولات

خدمات

ورود فرآورده هاي بيولوژيک نظير سرم و واکسن و تجهيزات آزمايشگاهي و مواد غذايي
توليد محصولات کشاورزي، ارايه خدمات و تامين نياز توليد کنندگان کشاورزي
ترخيص و ساخت هر نوع دارو يا فرآورده بيولوژيک و محصولات آرايشي و بهداشتي و عرضه و فروش آنها

محصولات

توليد ژل و محلول ضد عفوني کننده، مايع دستشويي ضد باکتري و کرم هاي آرايشي و بهداشت با خاصيت پيشگيري کننده از بيماري هاي پوستي با استفاده از ترکيبات گياهي