شرکت آهين صنعت پارس

آزمون فراصوتي پيشرفته 3910

شرکت آهين صنعت پارس آماده ارائه خدمات در زمينه هاي تستهاي غيرمخرب، کنترل کيفيت و بازرسي هاي فني براي کليه مجتمع هاي کوچک و بزرگ ميباشد. گوشه اي از فعاليت هاي مجموعه به شرح ذيل ميباشد.
- بازرسي و عيب يابي سطحي و عمقي قطعات فلزي موتوري و غيرموتوري و همچنين قطعات حساس آهني و غير آهني خودروهاي سبک و سنگين، قطار، کشتي ، هواپيما و....

- بازرسي جوش انواع سازه‌هاي فلزي صنعتي و ساختماني.

- بازرسي غيرمخرب سازه‌هاي صنعتي مانند مخازن تحت فشار، ديگهاي بخار، جرثقيل هاي سنگين،خطوط لوله و...

- طراحي و راه اندازي سامانه هاي بازرسي غير مخرب.

- مشاوره در خريد تجهيزات و مواد اوليه بازرسي هاي غير مخرب.

- آموزش روشهاي پنجگانه آزمونهاي غير مخرب.

- تهيه دستورالعمل جوشکاري انواع فلزات و سازه هاي مختلف (آهني و غير آهني).