آقاي مهندس محمد علي پناهي

طراحي و ساخت کوره هاي رينترينگ قطعات فولادي 2830