شرکت پيام آوران نانو فناوري فردانگر

ساخت واحدهاي حذف آلايندهاي آب آشاميدني و صنعتي 5159

شرکت پيام آوران نانو فن آوري فردانگر (PNF) در سال 1386 با هدف ايجاد و توسعه فن‌آوري پيشرفته نانو تاسيس گرديد. شرکت PNF در زمينه فرايندهاي نانو فن‌آوري و اصلاح محصولات نانو، طرح¬هاي گوناگوني را دنبال نموده است. در اين راه، ساخت دستگاه¬هاي توليد نانوپودر و همچنين ارائه روشي نوين در توليد نانو کلوئيدهاي فلزي با استفاده از روش انفجار الکتريکي سيم انجام گرفته است. با استفاده از اين فعاليت¬ها محصولات با کيفيت نانو در حال ساخت مي‌باشد.با استفاده از دستگاه¬هاي مذکور طيف وسيعي از نانوپودرهاي فلزي و اکسيد فلزي و همچنين نانوکلوئيدهاي فلزي به بازار قابل عرضه مي¬باشد.
همچنين شرکت PNF تکنولوژي نانوکويتاسيون را در با ساخت دستگاه¬هايي در توليد نانوامولسيونها و هموژانيزاسيون براي اولين بار در کشور بومي کرده است. در اين دستگاه¬ها راکتوري ويژه طراحي شده است که قابليت دستيابي به چگالي بالاتر انرژي در مقايسه با روشهاي موجود را امکان پذير مي¬کند. اين برتري ويژه مورد توجه صنايع مختلف از جمله تصفيه آب و پساب، صنايع غذايي و پاستوريزاسيون سرد، صنايع دارويي و توليد انواع نانو داروها، صنايع رنگ و پليمر و صنعت نفت و پتروشيمي قرار گرفته است. شرکت پيام آوران دستگاه هاي کويتاسيون را در مقياسهاي مختلف آزمايشگاهي، نيمه صنعتي و صنعتي، براي اهداف تحقيقاتي و صنعتي عرضه مي کند.
در حال حاضر شرکت PNF علاوه بر فعاليتهاي قبل براساس دانش فني موجود در شرکت و نيز با توسعه تکنولوژي هاي الکترودياليز انتخابي و معرفي روش CaviZone بر حوزه تصفيه آب و پساب متمرکز شده است.

خدمات

1- حذف نيترات از آب آشاميدني
2-حذف آرسنيک موجود در آب آشاميدني
3- تصفيه پساب کارخانه الکل سازي (ويناس)

محصولات

تجهيزاتي براي توليد نانو کلوئيد فلزي با استفاده از تکنولوژي انفجار الکتريکي سيم
• ساخت نانوپودر فلزي به وسيله ي انفجار الکتريکي سيم در محيط گازي
• تجهيزات نانو کويتاسيون در مقياس آزمايشگاهي ، نيمه صنعتي و صنعتي