هسته فناور رز سفيد آريا

توليد مواد معطر طبيعي از طريق استخراج 3196

در سمينار فوق ليسانس موضوع انتخابي در ارتباط با عطر و ادکلن با خانم دکتر بهباني در دانشگاه آزاد کرج اين فعاليت آغاز گرديد و سپس با ورو به کارخانه آرايشي و بهداشتي رشد يافت و توليد مواد آرايشي و بهداشتي طبيعي به عنوان يک ايده در آمد.

محصولات

مواد آرايشي و بهداشتي ، عطر و ادکلن وتوليد الکل مخصوص ادکلن سازي با فناوري نانو امولسيون