شرکت نانو آلوميران

ساخت گاماآلوميناي نانوساختار با سطح ويژه بالا 3793

ساخت گاماآلوميناي نانوساختار با سطح ويژه ي بالا، حجم و اندازه حفره ي مناسب و با خلوص بالاي 99.99 % به جهت استفاده در صنايع مختلف به عنوان پايه کاتاليست و کاتاليست فرايندهاي پتروشيمي، جداسازي و تبديل گازهاي مختلف مانند گازهاي حاوي نيتروژن يا کربن به ساير گازها، مبدل هاي کاتاليستي در صنايع خودرويي با هدف کاهش آلودگي هوا، به عنوان پوششهاي مقاوم يا عايق حرارتي در کامپوزيت هواپيماها، توربين‌ها و موتورهاي گازي، مواد با قابليت کشش بالا و ... مورد استفاده قرار گيرد. محصول توليدي در حجم هاي مختلف و متناسب با نياز خريدار قابل عرضه مي باشد.

خدمات

با دراختيار داشتن دانش فني ساخت پايه کاتاليست گاماآلوميناي نانوساختار با سطح ويژه،حجم و اندازه حفره مختلف، محصول را متناسب با نياز مشتري ارايه مي نمايد.