گزارش‌های تصويری

بازديد مشاور فرماندهي کل قوا در حوزه صنايع دفاعي و پشتيباني از نيروهاي مصلح از مرکز رشد سازمان 2922

یکشنبه 2 دی 1397
تصويری برای نمايش وجود ندارد.