پرسش‌های متداول

به دوصورت : 1- هسته فناور 2- واحد فناور

مرحله پيش رشد 9-6 ماه و مرحله رشد 5-3 سال زمان دارد.

درمرحله پيش رشد ، فرد حقيقي يا حقوقي ايده اي را در مدت 6تا 9 ماه به نمونه سازي مي رساند و براي ورود به مرحله رشد آماده مي کند.

اين مرحله ممکن است تا 5 سال طول بکشد که شخص حقوقي قاعدتا شرکت سهامي خاص ويا تعاوني و...ميتواند باشد.

بلي چنانچه شرايط تمديد رادارا باشند ازجمله برنامه کاري ارائه شده ، پيشرفت قابل قبولي داشته باشند که به تائيد ناظر واعضاء شوراي مرکز رشد رسيده باشد.

فضاي دفتري وکارگاهي

استفاده از خدمات مشاوره اي، علمي و فني اعضاي هيات علمي ، استفاده از امکانات آزمايشگاهي، استفاده از امکانات آزمايشگاه مرجع ، استفاده از امکانات خدمات عمومي و رفاهي شامل سلف سرويس ، باجه بانک ،سالن ورزشي ، فروشگاه و مهدکودک استفاده از امکانات کتابخانه

داراي فناوري بوده ، نو باشد، توجيه اقتصادي داشته باشد، بازار مصرف داشته باشد، توليد مستمر داشته باشد، از مرحله پژوهشي گذر کرده و کار روتين مهندسي نباشد

در حال حاضر در زمينه هاي هوافضا - مهندسي پزشکي - نانو فناوري - صنايع غذائي - داروئي - مکانيک - برق - صنايع شيميائي - مواد و متالورژي - کشاورزي- رباتيک - IT

8صبح تا 10شب که در ايام تعطيل بايستي باهماهنگي قبلي باشد.

ورود بلامانع و خروج با درخواست کتبي و کسب مجوز از مرکز رشد است.

مسئوليت حفاظت از واحدها به عهده کارکنان است ولي حفاظت فيزيکي به صورت 24 ساعته صورت مي گيرد.

خير .در هر مقطع تحصيلي پذيرشامکان پذير است .درحال حاضر ب طور تقريبي 15%داراي دکتراي تخصصي -30%کارشناسي ارشد - 35%کارشناسي و20% ديپلم دارند.

متراژفضاي اداري 19-21-30-33-41 متر است .

فضاي کارگاهي موجود در اندازه هاي 25-45-70-80-100-130-140-200-250-330 متر است.

خير يک ايده، فقط مي تواند در يک مرکز رشد/پارک ارائه گردد.

بله ، محدوديت هاي موجود فقط کارگاه هائي است که داراي آلودگي صوتي و پساب صنعتي (مواد شيميائي سمي ) داشته باشند نميتوانند درمرکز فعاليت نمايند.

مشاوره هاي مالي - مالياتي - بيمه - بازرگاني - بازار يابي

بله به منظور تسهيل و تسريع در جذب و پذيرش نخبگان علمي و فني، مصوب شده برگزيدگان جشنواره جوان و بين المللي خوارزمي و متقاضياني که داراي طرح تاييدي يا ثبت اختراع از معاونت توسعه فناوري سازمان باشند باتاييد رئيس مرکز مي توانندبه عنوان واحد فناور در مرکز رشد جذب و استقرار يابند. پس از آن مرکز موظف است در اولين جلسه نسبت به ارائه گزارش و اخذ مصوبه از شورا اقدام نمايد.

تلفن - اينترنت پرسرعت باپهناي باند 5 مگابايت

شرکت ها موظفند ميز - صندلي - کامپيوتر وگوشي تلفن - فاکس وغيره را خود تامين کنند وهنگام خروج نيز جزء دارائي هاي واحد خواهد بود.

آب - برق- گاز -تلفن و اينترنت پرسرعت

بله ، با حمايت ومعرفي مرکز رشد اين امکان فراهم مي آيد.