شرکت فراذوب خلا

ساخت دستگاه ذوب و ريخته گري تحت گاز خنثي با قوس الکتريکي 21701

کوره ذوب مجدد قوس الکتريک تحت خلاء (Vacuum Arc Remelting) دستگاهي است که با استفاده از آن مي توان توليد صنعتي و يا آزمايشگاهي آلياژهاي خاص را در واحد صنعتي يا آزمايشگاهي با کمترين آلودگي بدست آورد. عمليات ذوب در اين روش در بوته اي آبگرد از جنس آلياژ مس صورت مي گيرد. لذا هيچ تبادل عنصري در حين فرايند آلياژسازي بين شارژ و بوته بوقوع نمي پيوندد. در عين حال دماي قوس آنچنان بالاست که بسياري از عناصر ديرگداز نيز به سهولت در اين دستگاه ذوب مي شوند. در اين واحد توليدي هدف اوليه طراحي و ساخت کوره هايي با ظرفيت 50 الي 1000 گرم فولاد مي باشد تا در مراحل پس از رشد بتوان جهت ساخت کوره هايي با ظرفيتهاي صنعتي نيز مبادرت ورزيد.
مشخصات کوره VAR (مدل IR-VAR-1):
رديف عنوان مشخصه
1 ظرفيت ذوب و ريخته گري (gr) 50
2 دماي اسمي ذوب oC 3500
3 خلاء محفظه Torr 001/0
4 بوته آبگرد
(مجهز به سيستم قطع خودکار دما) مس بريليوم
5 منبع تغذيه 3×380V, 50 Hz
6 قالب ريخته گري مس بريليوم
7 فرز دستي جهت رفع آلودگي بوته -

خدمات

کوره VAR مدل IR-VAR-1 در آزمايشگاه هاي ذوب، آلياژسازي، انجماد دانشکده¬ها و پژوهشکده¬هاي مهندسي مواد و فيزيک دستگاهي کارا بوده که نياز به آلياژسازي با خلوص بالا و با حداقل اکسيداسيون و آلودگي از محيط و بوته را تامين مي نمايد.