مرکز رشد در يک نگاه

  • برخورداري از مزاياي عمومي (مانند فضاي کارگاهي، آزمايشگاهي و اداري)
  • وجود 6 پژوهشكده در زمينه‌هاي تخصصي مختلف مانند فناوريهاي شيميايي، زيست فناوري، مکانيک، کشاورزي، مواد پيشرفته و انرژيهاي نو، برق و فناوري اطلاعات
  • وجود بيش از 100 عضو هيات علمي و 60 کارشناس و تکنيسين خبره
  • آزمايشگاهها، کارگاه ها و پايلوت پلنت‌ها