شوراي مرکز رشد

اعضای فعلی

محمد فيروزمند

رئيس مرکز رشد - رئيس شورا

عليرضا عشوري

دانشيار پژوهشکده فناوريهاي شيميايي

محمد علي اردکاني

دانشيار پژوهشکده مکانيک

سماحه کلانتر

معاون مرکز

حامد افشاري

معاون اجرائي موسسه خدمات فناوري تا بازار

عليرضا سدرپوشان

مدير کل دفتر رياست و روابط عمومي

علي‌اکبر خشه‌چي

مشاور رياست سازمان

اعضای پيشين

علي اکبر جزايري

محمدجواد قاسمي

محمد علي محمودي

معاون پشتيباني و منابع انساني

عبدالرضا صميمي

معاون توسعه فناوري

ژاله مجيب

عضو هيأت علمي پژوهشکده فناوريهاي نوين

علي معصومي

رئيس مرکز پژوهش و توسعه فناوري و صنايع نوين

محمدرضا سنجابي

رئيس پژوهشکده کشاورزي

پروين احمدي

معاون اداره کل منابع انساني

مرتضي اميرکانيان

مشاور و مدير حوزه رياست در روابط مرکز همکاريهاي فناوري و نوآوري رياست جمهوري

محمد حسن ايکاني

معاون اسبق توسعه فناوري

حجت الله حاج حسيني

رئيس پژوهشکده فناوريهاي نوين

سيد محمد زهرائي

معاون اسبق توسعه فناوري

جهانفر ضرغامي

معاون اسبق مرکز رشد

مهدي علي اکبر

رئيس اسبق سازمان خصوصي سازي

رسول کفائي

مديرعامل شرکت فولادريزان

يدا... لبافي

معاون اسبق مرکز رشد

سيد وحيد مرتضوي

معاون اسبق پشتيباني و منابع انساني

محمد کاظم مجتهدي

محسن ملک نيا

معاون اسبق پشتيباني و منابع انساني

مهدي طاهري

معاون پشتيباني و منابع انساني

فرج ا ﷲ مهنازاده

معاون توسعه فناوري