اخبار

فراخوان دوره آموزشي ، کاربردي مرکز رشد واحدهاي فناوري 3800

سه شنبه 7 اردیبهشت 1395

مستقل از سمت افراد در سازمان، آشنايي با مفاهيم مالي در انجام وظايف و مسئوليت هاي شغلي به شما کمک خواهد کرد تا در رسیدن سازمان به اهـداف و کسـب موفقيت تجاری و سودآوري نقش موثری ایفا  نمایید. دوره پيش رو به شرح مفاهيم پايه اي و کاربردی مديريت مالي خواهد پرداخت. ارائه تجربيات موفق مديران در زمينه مسائل مالي و چالش هايي که روزانه با آن مواجهند  از اهداف این دوره می باشد. 

در اين دوره کليه مفاهيم در قالب مطالعه موردي و کاملا مشارکتي و با ارائه و حل مثالهايي واقعي در گروه هاي کاري انجام و در پايان، کليه شرکت کنندگان با مفهوم مديريت مالي، الزامات و نحوه تحليل صورت هاي مالي آشنا خواهند شد. همچنين اين دوره اصول بودجه بندي سرمايه اي و کاربرد آن در تصميم گيري مـديران را موشکافـانه توضيح خواهد داد.
بدين ترتيب مركز رشد واحدهاي فناوري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در راستاي چشم انداز و ماموريت تعريف شده جهت توسعه دانايي محور و رفع نيازهاي   آموزشي  و توانمند سازي و پيرو هماهنگي هاي بعمل آمده  با دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزات علوم تحقيقات و فناوري در نظر  دارد  دوره آموزشي را  برگزار نمايد . 

سرفصل های دوره :
 1. کلیات و اهداف مدیريت مالی
  • تعریف و تاریخچه و هدف
  • نقشه راه مديران غيرمالي  – چه بخشي از دانش مالي براي مديران غير مالي مهم است.
  • معرفي مفاهيم پايه مديريت مالي
 2. فهم و تحليل صورت هاي مالي
 3. پيش بيني و بودجه ريزي صورت هاي مالي
 4. اهرم مالي و مباحث مرتبط با مديريت ريسک
 5. هزينه سرمايه شرکت
 6. مباحث مرتبط با تأمين مالي (تسهيلات بانکي، اوراق بدهي، حقوق صاحبان سهام)
 7. اصلاح ساختار مالي شرکت
 8. انواع شرکت ها و انواع سهام
 9. اسناد مالی و حقوقی ( بار مالی و حقوقی)
 10. نحوه تعین سود سهام
 11. نحوه برگزاری جلسات مجمع از منظر مالي
 12. قیمت تمام شده کالا
 13. هزینه تامین مالی از طریق اوراق سهام (قرضه ، ممتاز، عادي)
 14. ارزشيابي کسب و کار و طرح هاي اقتصادي
  • بودجه بندی سرمایه ای و توجیح اقتصادی طرح ها

مدرس دوره :آقاي محمد مهدی سمواتی (رزومه مدرس)
تاريخ برگزاري دوره : 28 و 29 ارديبيهشت  سال 1395     ساعت برگزاري دوره : 16-8
هزينه ثبت نام همكاران و واحدهاي فناور مستقردر پارك ها و   مراكز رشد :     1,500,000 ريال
هزينه ثبت نام ساير  ارگانها ، دستگاههاي اجرايي  و ساير متقاضيان:            3,000,000 ريال
محل برگزاري دوره: سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران 

نحوه ثبت نام و پذيرش
خواهشمند است جهت شركت در دوره آموزشي ، پس از واريز مبلغ به حساب سيبا شماره 2172089001007 با شناسه 1439 در وجه بانك ملي ايران شعبه خشايار به نام سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ،فيش واريزي را به همراه فرم ثبت نام تكميل شده (پيوست) و حداكثر تا روزچهار شنبه مورخ 95/2/15 به دفتر مركز تحويل و يا مدارك مذكور را به شماره 56275191 فكس نماييد. شايان ذكر است هزينه ثبت نام بايت دو روز دوره آموزشي ، نهار، پذيرايي، مدرك دوره، پك آموزشي  مي باشد. ضمناً جهت رفاه حال شركت كنندگان محترم امكانات جهت اسكان در محل برگزاري دوره مهيا مي باشد.
خواهشمند است در فيش واريزي ارسال شده حتماً نام و نام خانوادگي متقاضي، نام شركت، دانشگاه و يا مركز پژوهشي درج گردد.

دانلود پيوستها
رزومه مدرس
فرم ثبت نام